Internet Explorer
Internet Explorer nie je podporovaný. Inovujte na modernejší prehliadač.

Wiki

Farming Minioni

 • Farming minioni slúžia na farmenie rôznych plodín ktoré zberajú automaticky v určitých intervaloch.
 • Každý minion má svoje plodiny ktoré môže zberať avšak iba do určitej vzdialenosti.
 • Pomocou pravého kliknutia na farming miniona zobrazíte jeho menu.
 • Farming minion ide vykopať pomocou SHIFT KLIKNUTIE ĽAVÉ kliknutie pri pozeraní sa na miniona.
 • Minioni sa dajú upgradovať, nie všetci však na rovnakú úroveň. 
 • Pre funkčnosť miniona musí byť zasadená plodina na, ktorú je určený v rádiuse miniona.
  • (Plodiny, ktoré minion vie pestovať zistíte v menu miniona po kliknutí na položku "Zberateľné bloky")
 • Každý minion má svoje úložisko kde ukladá nazberané plodiny ak je plné minion sa vypne.
  • (Pod miniona je možné umiestniť vylepšený hopper, ktorý bude z miniona vyberať plodiny ak je prepojený s nejakým kontajnerom)
  • (Kapacitu úložiska je možné vylepšiť)
 • Farming minion funguje len ak je online hráč, ktorý miniona položil a taktiež ak je minion načítaný. 
 • Rást plodin v rádiuse miniona nejde urýchliť bone mealom a taktiež plodiny nejdú pošľapať.

Limit položených farming minionov
+--------+-----------------------------------+
| Rank | Limit položených farming minionov |
+--------+-----------------------------------+
| Hráč |    15 Farming Minionov    |
+--------+-----------------------------------+
| Rare |    20 Farming Minionov    |
+--------+-----------------------------------+
| Epic |    25 Farming Minionov    |
+--------+-----------------------------------+
| Mythic |    30 Farming Minionov    |
+--------+-----------------------------------+

Funkcie
 • Interval rastu - Zvýšenie rýchlosti rastu plodin.
  • (Rýchlosť rastu plodín môžete vylepšovať v menu miniona, kategória "Interval rastu")
 • Rádius - Zväčšením rádiusu farmy bude farma väčšia a to vám dovolí pestovať viac plodín naraz takže farma bude účinnejšia.
  • (Rádius farmy môžete vylepšovať v menu miniona, kategória "Rádius")
 • Kapacita úložiska - Upgradovaním kapacity úložiska rozšírite inventár miniona do ktorého skladuje veci ktoré nazberal
  • (Kapacitu úložiska farmy môžete vylepšovať v menu miniona, kategória "Kapacita úložiska")
 • Verejná farma - Pomocou tohto nastavenia môžete zapnuť/vypnuť, aby každý hráč mohol otvoriť menu miniona, vylepšovať ho a vyberať plodiny. Zničiť ho nemôžu.
  • (Ak je to povolené tak platí to aj ak je v lande)
 • Pozastavenie miniona - Ak minion funguje môžete ho vypnúť v menu miniona. Ak je tam napísane "Funguje" znamená, že funguje ak tam máte "Pozastavený" znamená to, že minion nefunguje a je buď ručne pozastavený, došlo mu palivo alebo má plný inventár... Ak je len pozastavený hráčom môžete ho naspäť spustiť kliknutím.

Získavanie

Nasledovný minioni idu získať zakúpením v /shop v kategórií "Špeciálne Itemy".

 • Wheat Minion
 • Tree Minion
 • Sugar Cane Minion
 • Cactus Minion
 • Beetroot Minion
 • Pumpkin Minion
 • Potato Minion
 • Melon Minion
 • Carrot Minion

 

 • Nether Wart Minion - Tento farming minion ide získať padnutím z Magic Crate na /warp crate.
 • Ultimate Minion - Tento farming minion ide získať padnutím z Ultimate Crate na /warp crate. Tento minion je špeciálny a dokáže pestovať všetky plodiny okrem stromov a má lepšie špecifikácie ako rýchlosť rastu apod.