Internet Explorer
Internet Explorer nie je podporovaný. Inovujte na modernejší prehliadač.

Wiki

Questy
  • Questy sú jednoduché úlohy, ktoré keď splníte získate hernu menu alebo XP.
  • Naraz môžete plniť 3 úlohy.
  • Úlohy si vyberiete v /quest v daných kategóriách,
  • Niektoré úlohy si po nazbieraní určitého počtu predmetov, predmety vezmú.
  • Ak chceš úlohu, ktorú si prijal zrušiť klikni pravým na danú úlohu a potvrď zrušenie.

Príkazy
  • /quests - Tento príkaz otvorí základne menu úloh, kde si môžete vyberať úlohy.
  • /quests started - Zobrazí úlohy, ktoré si začal plniť.