Internet Explorer
Internet Explorer nie je podporovaný. Inovujte na modernejší prehliadač.

Wiki

+---------------------------+--------+---------------------------+
| 10x Uncharted Golem Shard |    | 10x Uncharted Golem Shard |
+---------------------------+--------+---------------------------+
| 10x Uncharted Golem Shard | Shield | 10x Uncharted Golem Shard |
+---------------------------+--------+---------------------------+
|    Sculk Shrieker   |    |    Sculk Shrieker   |
+---------------------------+--------+---------------------------+