Internet Explorer
Internet Explorer nie je podporovaný. Inovujte na modernejší prehliadač.

Wiki

Miner Armor
 • Základy crystal celého brnenia je: Žiadny.

Efekty
 • Efekty, ktoré má každá nevylepšená časť brnenia samostatne.
 • Nezničiteľnosť
 • +15 ✦ Speed
 • +10 ✎ Wisdom

 

 • Efekty, ktoré fungujú ak mate nasadené celé brnenie.
 • Fire Resistance
 • Haste II

Boosted Efekty
 • Brnenie vylepšíte pomocou Miner Armor Booster predmetu

 

 • Efekty, ktoré má každá vylepšená časť brnenia samostatne.
 • Nezničiteľnosť
 • +25 ✦ Speed
 • +15 ✎ Wisdom

 

 • Efekty, ktoré fungujú ak mate nasadené celé vylepšené brnenie. (Ak máte nasadené celé brnenie, ale nemáte ho celé vylepšené budú fungovať nevylepšené efekty brnenia.
 • Žiadny Fall Damage
 • Fire Resistance
 • Haste II

Získanie
 • Tento armor ide získať vycraftením.
 • Jednotlivé časti brnenia sa vyrábajú v klasickom crafting table (Pri vyrábaní itemy usporiadajte do crafting tablu rovnako ako sú zadané u receptov).

Miner Helmet
+-----------------+---------------+-----------------+
|  Iron Ingot  | Diamond Block |  Iron Ingot  |
+-----------------+---------------+-----------------+
|  Copper Block | Iron Helmet |  Copper Block |
+-----------------+---------------+-----------------+
| Netherite Scrap | Diamond Block | Netherite Scrap |
+-----------------+---------------+-----------------+

Miner Chestplate
+-----------------+-----------------+-----------------+
|  Iron Ingot  | Diamond Block |  Iron Ingot  |
+-----------------+-----------------+-----------------+
|  Copper Block | Iron Chestplate |  Copper Block |
+-----------------+-----------------+-----------------+
| Netherite Scrap | Diamond Block | Netherite Scrap |
+-----------------+-----------------+-----------------+

Miner Leggings
+-----------------+---------------+-----------------+
|  Iron Ingot  | Diamond Block |  Iron Ingot  |
+-----------------+---------------+-----------------+
|  Copper Block | Iron Leggings |  Copper Block |
+-----------------+---------------+-----------------+
| Netherite Scrap | Diamond Block | Netherite Scrap |
+-----------------+---------------+-----------------+

Miner Boots
+-----------------+---------------+-----------------+
|  Iron Ingot  | Diamond Block |  Iron Ingot  |
+-----------------+---------------+-----------------+
|  Copper Block |  Iron Boots |  Copper Block |
+-----------------+---------------+-----------------+
| Netherite Scrap | Diamond Block | Netherite Scrap |
+-----------------+---------------+-----------------+

Miner Armor Booster
+---------+----------------------+---------+
|     |  Netherite Ingot  |     |
+---------+----------------------+---------+
| Emerald | Alfa Upgrade Crystal | Emerald |
+---------+----------------------+---------+
|     |  Netherite Ingot  |     |
+---------+----------------------+---------+