Internet Explorer
Internet Explorer nie je podporovaný. Inovujte na modernejší prehliadač.

Wiki

Tracker

 • Trackery sú počítadla danej hodnoty, ktorú majú určenú na danej položke.
 • Tracker začína počítať jeho určenú hodnotu až po pridaní na item.
  • (Ak sa tracker da z položky dole tak sa jeho počítanie zmaže)
 • Na jednej položke môžete mať viacej trackerov nie len jeden.
  • (Musí sa jednať o trackery, ktoré idu dať na danú položku)

Aplikovanie Trackeru

 1. Vyberte si položku na, ktorú chcete aplikovať daný tracker. (Musí sa jednať o tracker, ktorý ide dať na danú položku)
 2. Zoberte si danú položku do itemu a napíšte príkaz /tracker.
 3. Premiestnite váš tracker do menu, ktoré sa vám otvorí po napísani príkazu.
 4. Zatvorte menu a tracker je úspešne aplikovaný. (Pomocou príkazu /tracker ho môžete naspäť zobrať)

Zoznam Trackerov

 • V tomto zozname sú napísane všetky trackery.
 • Pod týmto zoznamom sa nachádzajú recepty/cesta na získanie, funkcia každého trackeru.

 

 1. Damage Dealt
 2. Criticals Dealt
 3. Arrows Shot
 4. Blocks Broken
 5. Damage Blocked
 6. Damage Taken
 7. Distance Flown
 8. Distance Sneaked
 9. Distance Jumped
 10. Distance Sprinted
 11. Total Item Damage
 12. Mobs Killed
 13. Players Killed
 14. Times Jumped
 15. Experience Absorbed
 16. Bosses Killed
 17. Distance Travelled
 18. Headshots
 19. Fish Caught

Damage Dealt

 • Zobrazuje udelené poškodenie.
 • Určené pre: Meč, Luk, CrossbowTridentSekera
Recept Damage Dealt Tracker
+------------+------------+------------+
| Iron Sword | Iron Sword | Iron Sword |
+------------+------------+------------+
| Iron Sword |  Compass | Iron Sword |
+------------+------------+------------+
| Iron Sword | Iron Sword | Iron Sword |
+------------+------------+------------+

Criticals Dealt
 • Zobrazuje udelené kritické hity.
 • Určené pre: Meč, Sekera
Recept Criticals Dealt Tracker
+------------+----------+------------+
| Iron Sword | Obsidian | Iron Sword |
+------------+----------+------------+
| Obsidian | Compass | Obsidian |
+------------+----------+------------+
| Iron Sword | Obsidian | Iron Sword |
+------------+----------+------------+

Arrows Shot
 • Zobrazuje vystrelené šípy.
 • Určené pre: Luk, Crossbow
Recept Arrows Shot Tracker
+-------+---------+-------+
|    | Arrow |    |
+-------+---------+-------+
| Arrow | Compass | Arrow |
+-------+---------+-------+
|    | Arrow |    |
+-------+---------+-------+

Blocks Broken
 • Zobrazuje vykopané blocky.
 • Určené pre: Pickaxe, Sekera, Shovel, Hoe, Shears
Recept Blocks Broken Tracker
+--------------+--------------+--------------+
| Iron Pickaxe | Iron Pickaxe | Iron Pickaxe |
+--------------+--------------+--------------+
| Iron Pickaxe |  Compass  | Iron Pickaxe |
+--------------+--------------+--------------+
| Iron Pickaxe | Iron Pickaxe | Iron Pickaxe |
+--------------+--------------+--------------+

Damage Blocked
 • Zobrazuje blokované poškodenie.
 • Určené pre: Shield
Recept Damage Blocked Tracker
+--------+---------+--------+
|    | Shield |    |
+--------+---------+--------+
| Shield | Compass | Shield |
+--------+---------+--------+
|    | Shield |    |
+--------+---------+--------+

Damage Taken
 • Zobrazuje získané poškodenie.
  • (Získane poškodenie pri nosení časti kde je umiestnený Damage Taken tracker)
 • Určené pre: Brnenie, Elytra
Recept Damage Taken Tracker
+-----------------+-------------+---------------+
|         | Iron Helmet |        |
+-----------------+-------------+---------------+
| Iron Chestplate |  Compass  | Iron Leggings |
+-----------------+-------------+---------------+
|         | Iron Boots |        |
+-----------------+-------------+---------------+

Distance Flown
 • Zobrazuje preletenú vzdialenosť.
 • Určené pre: Elytra
 • Tento tracker ide zakúpiť v /shop v kategórií "Špeciálné Itemy" za 20,000 hernej meny.

Distance Sneaked
 • Zobrazuje prejdenú vzdialenosť pri krčení.
 • Určené pre: Boots
Recept Distance Sneaked Tracker
+---------------+---------------+---------------+
|        | Leather Boots |        |
+---------------+---------------+---------------+
| Leather Boots |  Compass  | Leather Boots |
+---------------+---------------+---------------+
|        | Leather Boots |        |
+---------------+---------------+---------------+

Distance Jumped
 • Zobrazuje preskákanú vzdialenosť.
 • Určené pre: Boots
Recept Distance Jumped Tracker
+---------------+---------------+---------------+
|  Slime Ball | Leather Boots |  Slime Ball |
+---------------+---------------+---------------+
| Leather Boots |  Compass  | Leather Boots |
+---------------+---------------+---------------+
|  Slime Ball | Leather Boots |  Slime Ball |
+---------------+---------------+---------------+

Distance Sprinted
 • Zobrazuje prebehnutú vzdialenosť.
 • Určené pre: Boots
Recept Distance Sprinted Tracker
+--------------+--------------+--------------+
|       | Golden Boots |       |
+--------------+--------------+--------------+
| Golden Boots |  Compass  | Golden Boots |
+--------------+--------------+--------------+
|       | Golden Boots |       |
+--------------+--------------+--------------+

Total Item Damage
 • Zobrazuje celkové poškodenie položky.
 • Určené pre: Všetky nástroje, zbrane a brnenia
Recept Total Item Damage Tracker
+-------+---------+-------+
| Anvil | Anvil | Anvil |
+-------+---------+-------+
| Anvil | Compass | Anvil |
+-------+---------+-------+
| Anvil | Anvil | Anvil |
+-------+---------+-------+

Mobs Killed
 • Zobrazuje počet zabitých mobov.
 • Určené pre: Meč, Luk, CrossbowTridentSekera
 • Tento tracker ide získať padnutím z Vote crate na /warp crate.

Players Killed
 • Zobrazuje počet zabitých mobov.
 • Určené pre: Meč, Luk, CrossbowTridentSekera
 • Tento tracker ide získať padnutím z Treasure crate na /warp crate.

Times Jumped
 • Zobrazuje prebehnutú vzdialenosť.
 • Určené pre: Boots
Recept Times Jumped Tracker
+-------------+-------------+-------------+
| Slime Block | Slime Block | Slime Block |
+-------------+-------------+-------------+
| Slime Block |  Compass  | Slime Block |
+-------------+-------------+-------------+
| Slime Block | Slime Block | Slime Block |
+-------------+-------------+-------------+

Experience Absorbed
 • Zobrazuje absorbované XP.
 • Určené pre: Brnenie, Elytra
Recept Experience Absorbed Tracker
+---------+---------+---------+
| Emerald | Emerald | Emerald |
+---------+---------+---------+
| Emerald | Compass | Emerald |
+---------+---------+---------+
| Emerald | Emerald | Emerald |
+---------+---------+---------+

Bosses Killed
 • Zobrazuje počet zabitých bossov.
  • (Vrátane špecialných bossov)
 • Určené pre: Meč, Luk, Crossbow, TridentSekera
Recept Bosses Killed Tracker
+-------------+---------+-------------+
|       |     |       |
+-------------+---------+-------------+
| Dragon Head | Compass | Dragon Head |
+-------------+---------+-------------+
|       |     |       |
+-------------+---------+-------------+

Distance Travelled
 • Zobrazuje celkovú prejdenú vzdialenosť.
 • Určené pre: Boots
Recept Distance Travelled Tracker
+---------+---------+---------+
| Diamond | Paper | Diamond |
+---------+---------+---------+
| Paper | Compass | Paper |
+---------+---------+---------+
| Diamond | Paper | Diamond |
+---------+---------+---------+

Headshots
 • Zobrazuje počet zasiahnutých hláv.
 • Určené pre: Luk, CrossbowTrident
Recept Headshots Tracker
+-----+---------+-----+
|   |  Bow  |   |
+-----+---------+-----+
| Bow | Compass | Bow |
+-----+---------+-----+
|   |  Bow  |   |
+-----+---------+-----+

Fish Caught
 • Zobrazuje počet chytených rýb.
 • Určené pre: Fishing Rod

Recept Fish Caught Tracker

+------------+---------+------------+
| Raw Salmon | Raw Cod | Raw Salmon |
+------------+---------+------------+
| Raw Cod | Compass | Raw Cod | +------------+---------+------------+ | Raw Salmon | Raw Cod | Raw Salmon | +------------+---------+------------+