Internet Explorer
Internet Explorer nie je podporovaný. Inovujte na modernejší prehliadač.

Pravidlá

Informácie o Pravidlách
Neznalosť pravidiel nikoho neospravedlňuje.

Pravidlá platia pre každého rovnako!

Prihlásením/Registráciou súhlasíte s pravidlami!

Registráciou v sieti Chill-Games.eu súhlasíte so všetkými pravidlami a GDPR.

Hráči sú zodpovední za svoj vlastný virtuálny majetok. To platí aj pre ich účty.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť pravidla bez oznámenia.

To, čo nie je uvedené v pravidlách, neznamená, že je povolené.

Všetky dáta sú majetkom platformy Chill-Games.eu. V prípade akéhokoľvek
neúmyselného (aj úmyselného) poškodenia alebo straty nemá hráč nárok na náhradu.

Pokiaľ hráč bude potrestaný nemá právo na vrátenie jeho virtuálneho majetku.

Pokiaľ nie je hráč plnoletý zodpovedá zaňho zákonný zástupca. 

 
Globálne pravidlá
(Tieto pravidlá platia na všetkých platformách Chill-Games.eu)
Zákaz
 • Nevhodného správania v akejkoľvek forme! (Vrátane nickov, skinov, popiskov apod.)
  • (Od 22:00 do 5:00 stredoeurópskeho času UTC+1 je povolené na Minecraft serveri používať nadávky vo verejnom chate avšak nevzťahuje sa to na nič iné ani na urážanie hráčov apod.)
 • Posielať nevhodný obsah v akejkoľvek forme! (Vrátane IP grabberov, virov apod.)
 • Spamovať, floodovať a nadbytočne používať caps lock!
 • Vydávať sa za niekoho iného!
 • Nabádať ostatných hráčov na porušovanie pravidiel!
 • Robiť propagáciu na iné siete než je sieť Chill-Games.eu.
  • (Výnimkou sú hráči s rankom Influencer - v obmedzenom intervale 15 min)
 • Zdieľať záznamy (screenshot apod.) iných hráčov v sieti Chill-Games.eu.
  • (Výnimkou sú hráči, ktorý zdieľajú záznamy hráčov, ktorý porušujú pravidlá)
 • Obchádzať pravidlá a hľadať v nich medzery!
 • Obťažovať Admin-Team servera zbytočnými otázkami alebo správami.
 • Žiadať od Admin-Teamu givnutie ranku, výhod, hernej meny apod.
 • Zaznamenávať člena Admin-Teamu pri riešení problému. (Vrátane screenshotov alebo komunikácie v Ticket systéme, msg správach apod.)
 • Nerešpektovať rozhodnutie člena Admin-Teamu či prípadne obchádzať jeho rozhodnutia!
 • Vlastniť viac ako 1 herný účet za účelom získania výhod alebo obchádzanie trestu. Jedná sa o MultiACC.
 • Akokoľvek poškodzovať server alebo sa o to pokúšať!
 • Zdieľať interne informácie o hráčovi ako IP adresa, email, telefone číslo... Pokiaľ niekto toto pravidlo poruší jedna sa o porušenie zákonu GDPR.
 • Akokoľvek obchodovať s hernými účtami, hernou menou a predmetmi za akúkoľvek inú menu než je herná!
  • (V prípade Minecraft servera, akokoľvek porušovať Mojang EULU)
 • Vytvárať falošné dôkazy!
 • Akokoľvek porušovať zákony zeme z ktorej je hráč pripojený a zákony Českej republiky
  kde sídli poskytovateľ našich serverov.
 • Navádzať hráčov k použitiu príkazov alebo klávesových skratiek, ktoré im môžu akokoľvek uškodiť!
 • Kazenia pôžitku členom našej komunity.
 • Obviňovať hráčov z porušovania pravidiel bez dôkazov.

​​​​​​Ste povinný

 • Komunikovať v slovenčine, češtine poprípade angličtine.
 • Oslovovať členov Admin-Teamu pomocou ich nicknamu.
 • Ak máte problém/otázku tak ju rovno položte (neoznačovať Admin-Team skôr než položíte otázku).  
 • Nahlasovať chyby/bugy a hráčov, ktorý porušujú pravidlá prostredníctvom Ticket systému.
Minecraft Pravidla
(Tieto pravidlá platia na Minecraft serveri Chill-Games.eu)
Zákaz
 • Zneužívať duplikačné glitche, chyby/bugy alebo iné veci, ktoré obohacujú/zvýhodňujú hráčov pred ostatnými.
 • Používať aukciu k inému účelu než je predaj/nákup predmetov.
 • Používať akékoľvek zvýhodňujúce modifikácie ako autoclicker, cheat clienty, x-ray texturepack apod.
  • (Výnimkou sú módy, ktoré splňujú podmienky "fair play" hry)
  • (Autoclicker je povolený pri používaní SlimeFun Basic Machines)
 • Blokovať cudzí pozemok svojím pozemkom.
 • Akýmkoľvek spôsobom obchádzať AFK systém.
 • Tpa-Killovať (Ako TPA kill sa počíta zabitie hráča do 30 sekúnd od prijatia teleportácie).
  • (Toto pravidlo sa nevzťahuje nato ak je to dopredu dohodnuté)
 • Podkopávať hráčov v ťažobnom svete.
 • Strieľať z no-PVP zóny do PVP zóny v PVP aréne.
 • Vytvárať falošné predmety a vydávať ich za pravdivé. (Pr. premenovaný papier ako názov voucheru)
 • Pokladať náhodné blocky okolo/pod seba, vytvárať lavacasty, stavať nevhodné stavby a inak narušovať/griefiť svety.
  • (V ťažobnom svete môžete pokladať pod seba blocky, kopať náhodne diery do zeme a stavať stĺpy.)
 • Používať VPN/Proxy.
 • Zákaz scamovať hráčov a lákať hráčov na miesta kde im hrozí bezprostredne smrť alebo strata predmetov.
  • (Ak je hráč predom upozornený na riziko straty pred teleportáciou tak sa nato nevzťahuje pravidlo)
  • (Pokiaľ poškodený hráč poskytol prostriedky inému hráčovi aby poškodil jeho majetok, nejedná sa o porušenie pravidiel)
 • Akýmkoľvek spôsobom podvádzať na eventu alebo používať akékoľvek itemy, potion efekty príkazy apod.
 • Žiadať po hráčoch, ktorý sa prvýkrát pripojili aby napísali príkaz /pozvanie (váš nick) a tým ste vy získali odmenu bez toho aby ste daného hráča pozvali.

​​​​​​Ste povinný

 • Vypísať ceny u výherných automatoch ako aj označenie kedy je automat doplnený a kedy nie.
 • Si riadne zabezpečiť svoj účet. (Zvoľte si silné heslo a v prípade, že vlastníte originálny Minecraft zapnite si autologin)
 • Si chrániť svoj majetok rezidenciou a riadnym nastavením rezidencie aby sa nedalo nič poškodiť.
Discord Pravidla
(Tieto pravidlá platia na Discord serveri Chill-Games.eu)
Zákaz
 • Používať menič hlasu a púšťať nevhodné zvuky v hlasových miestnostiach.
 • Mať úmyselne nastavený mikrofon nahlas, kričať doňho alebo robiť iné hlasne alebo nevhodné zvuky.
 • Ghost pingovať (Označiť niekoho a potom správu vymazať).
 • Nadbytočne pingovať jednotlivých hráčov alebo celé skupiny.
 • Posielať crash/lag videa, ktoré zhadzujú aplikáciu po spustení.
 • Používať kanály na iné účely, než na ktoré sú určené.

​​​Ste povinný
 • Dodržiavať Discord TOS.
 • Prepojiť si Minecraft účet s našim Discord serverom. (Návod v Discord miestnosti "Verifikácia")
Pravidla a Práva Riešenia Problémov
(Platí na celej sieti Chill-Games.eu)

Zákaz

 • Zneužívať alebo zahlcovať Ticket systém. 
 • Používať tickety za iným účelom než na aký sú určené.
 • Písať členom Admin-Teamu do súkromných správ všetko ohľadom riešenia problémov.
  • (Pravidlo sa nevzťahuje ak si to člen Admin-Teamu vyžiada)
  • (Pravidlo sa nevzťahuje na písanie súkromných správ na Minecraft serveri)
 • Zverejňovať komunikáciu v ticketoch vrátane záznamov ticketov, ktoré vám sú zaslané po uzavretí ticketu do súkromnej správy na Discorde.

​​​​​​Ste povinný

 • Riešiť v Ticket systéme len svoj problém.
 • Spolupracovať s Admin-Teamov v prípade riešenia problému. 

Mate právo

 • V prípade dostania banu zažiadať si 1 unban.
  • (V prípade nedosiahnutia unbanu, už nemáte právo zažiadať ďalši unban) 
 • Zakúpiť si unban v našom obchode.
  • (Unban si môžete zakúpiť len 2x/hráč)
Oznámenie o cookies

Tento widget vyžaduje cookies