Internet Explorer
Internet Explorer nie je podporovaný. Inovujte na modernejší prehliadač.

Zásady ochrany osobných údajov

GDPR / Privacy policy

Všetky zhromaždené data ostávajú na úložisku platformy Chill-Games.eu, ktoré poskytuje
Hostify.cz, Craftingstore.net a sú dobre chránené proti odcudzeniu, zneužitiu či strate.

Web ukladá do prehliadača súbory cookies, je možné ich zmazať v nastaveniach prehliadača.

Hráči môžu zverejňovať záznamy iných hráčov bez povolenia len v prípade, keď daný hráč porušuje pravidlá.

Hráč má právo zažiadať o zmazanie dát v prípade, že nemá platný trest.
Data o platbách z dôvodu možných sporov nemažeme.
 
Komunikácia v ticket systéme na našom Discord serveri sa zaznamenávaná a po uzavretí ticketu sa
vám záznam celej komunikácie zašle do súkromnej správy na discorde za účelom za účelom
predídenia možným sporom.

Nesúhlasom so spracovaním osobných údajov a súborov cookies nebudete mať
právo používať akúkoľvek platformu siete Chill-Games.eu.

Zhromažďujeme nasledovne dáta: IP adresu, nickname, Minecraft UUID, email a heslo,
ktoré je šifrované teda nie je možné ho prečítať. Nickname ako unikátny identifikátor
hráča je dostupný pre všetkých používateľov siete Chill-Games.eu. K všetkým ostatným
zhromažďovaným dátam majú prístup len poverené osoby.