Internet Explorer
Internet Explorer nie je podporovaný. Inovujte na modernejší prehliadač.

Wiki

Peti


 • Peti sú entity, ktoré vám pridávajú určité výhody ak mate nejakého peta aktivovaného.
 • Aktivovať peta, ktorého máte si môžete v /pets.
  • (Tento pet bude okolo vás lietať a dávať vám určité výhody)
  • (Nato aby ste peta mohli aktivovať si ho musíte odomknúť ako odomknúť akého peta sa dozviete nižšie)
 • Maximálny level každého peta je 50.
 • Každého peta je možné vylepšovať a tým zlepšovať aj jeho výhody.
  • (Ako vylepšovať jednotlivého peta sa dozviete u každého peta osobne nižšie)

Zoznam Petov

 • V tomto zozname sú spísaný všetci peti.
 • Pod týmto zoznamom sa nachádzajú recepty/cesta na získanie, efekty každého peta.

 

 1. Ocelot
 2. Bat
 3. Chicken
 4. Turtle
 5. Monkey
 6. Tiger
 7. Bee
 8. Slime
 9. Enderman
 10. The Rock
 11. Tropical Fish
 12. Strider
 13. Ender Dragon
 14. Unicorn
 15. Coal

Ocelot Pet

 • Vylepšuje sa behaním.
 • Efekty
  • ✦ Speed (Maximum: 50)
  • Získavanie Exploration XP v /skills (Maximum: 16,67%)
Recept Ocelot Pet
+------------+----------------+------------+
| Jungle Log | Speed Talisman | Jungle Log |
+------------+----------------+------------+
| Raw Salmon | Empty Pet Egg | Raw Salmon | +------------+----------------+------------+ | Jungle Log | Raw Salmon | Jungle Log | +------------+----------------+------------+


 

Bat Pet

 • Vylepšuje sa dostavaním poškodenia počas noci.
 • Efekty
  • Night Vision
  • Pri zasiahnutí nepriateľa máš šancu získať časť z jeho HP. (Maximum: 37.5% šanca a 10HP)
Recept Bat Pet
+---------------+---------------+---------------+
| Golden Carrot |  Miner Helmet | Golden Carrot |
+---------------+---------------+---------------+
|    Lantern    | Empty Pet Egg |    Lantern    |
+---------------+---------------+---------------+
| Golden Carrot |    Lantern    | Golden Carrot |
+---------------+---------------+---------------+

Chicken Pet

 • Vylepšuje sa poškodením pri páde.
 • Efekty
  • Slow Falling
  • Získavanie Farming XP v /skills (Maximum: 66.67%)
 • Tento talisman ide zakúpiť v /shop v kategórií "Špeciálné Itemy" za 30,000 hernej meny.

Turtle Pet

 • Vylepšuje sa plávaním.
 • Efekty
  • 🛡 Defense (Maximum: 100)
  • HP (Maximum: 10)
 • Záporne efekty
  • ✦ Speed (Maximum: -50)
Recept Turtle Pet
+----------------------+----------------------+----------------------+
|   Heart Of The Sea   | Turtle Armor Booster |   Heart Of The Sea   |
+----------------------+----------------------+----------------------+
| Turtle Armor Booster |     Empty Pet Egg    | Turtle Armor Booster |
+----------------------+----------------------+----------------------+
|         Scute        | Turtle Armor Booster |         Scute        |
+----------------------+----------------------+----------------------+

Monkey Pet

 • Vylepšuje sa ťažením dreva.
 • Efekty
  • Šanca na vypadnutie jedného dreva naviac pri vykopaní dreva. (Maximum: 88.33%)
  • Získavanie Woodcutting XP v /skills (Maximum: 40%)
Recept Monkey Pet
+------+------------------+------+
| Vine | Wood Singularity | Vine |
+------+------------------+------+
| Vine |   Empty Pet Egg  | Vine |
+------+------------------+------+
| Vine |       Vine       | Vine |
+------+------------------+------+

Tiger Pet

 • Vylepšuje sa zabíjaním entit. (Vylepšovanie vypnuté na /warp xpfarma)
 • Efekty
  • 🔥 Ferocity (Maximum: 60)
  • ☣ Crit Chance (Maximum: 10%)
Recept Tiger Pet
+-----------------------+-------------------------+-----------------------+
|  Alpha Wolf Shard  | Epsilon Upgrade Crystal |  Alpha Wolf Shard  |
+-----------------------+-------------------------+-----------------------+
| Uncharted Golem Shard | Empty Pet Egg | Uncharted Golem Shard | +-----------------------+-------------------------+-----------------------+ | Alpha Wolf Shard | Epsilon Upgrade Crystal | Alpha Wolf Shard | +-----------------------+-------------------------+-----------------------+

Bee Pet

 • Vylepšuje sa lietaním s elytrou.
 • Efekty
  • ✎ Wisdom (Maximum: 68)
  • Regenerácia (Maximum: 6.5%)
Recept Bee Pet
+------------------+------------------+------------------+
|      Beehive     | 16x Honey Bottle |      Beehive     |
+------------------+------------------+------------------+
| 16x Honey Bottle |   Empty Pet Egg  | 16x Honey Bottle |
+------------------+------------------+------------------+
|      Beehive     | 16x Honey Bottle |      Beehive     |
+------------------+------------------+------------------+

Slime Pet

 • Vylepšuje sa zabíjaním slimov. (Vrátane Magma Cube)
 • Efekty
  • Šanca odhodiť nepriateľa ak naňho útočíš. (Maximum: 3.25%)
  • Získavanie Armory XP v /skills (Maximum: 25%)
Recept Slime Pet
+--------------+---------------+--------------+
| Sticky SlimeSticky Slime | Sticky Slime |
+--------------+---------------+--------------+
| Sticky Slime | Empty Pet Egg | Sticky Slime |
+--------------+---------------+--------------+
| Sticky SlimeSticky Slime | Sticky Slime |
+--------------+---------------+--------------+

Enderman Pet

 • Vylepšuje sa zberaním skill xp v ende.
 • Efekty
  • 🗡 Strength (Maximum: 47)
  • ⚔ Attack Speed (Maximum: 17)
Recept Enderman Pet
+-------------------+-------------------+-------------------+
| Pearlescent Pearl | Pearlescent Pearl | Pearlescent Pearl |
+-------------------+-------------------+-------------------+
| Pearlescent Pearl |   Empty Pet Egg   | Pearlescent Pearl |
+-------------------+-------------------+-------------------+
| Pearlescent Pearl | Pearlescent Pearl | Pearlescent Pearl |
+-------------------+-------------------+-------------------+

The Rock Pet

 • Vylepšuje sa zabíjaním bossov. (Nerátajú sa tam vanilla bossovia)
 • Efekty
  • Nižšie poškodenie od všetkých bossov vrátane vanilla bossov. (Maximum: 35.71%)
Recept The Rock Pet
+----------------------+-------------------+----------------------+
|   Alpha Wolf Shard   | Leviatan Fragment |   Alpha Wolf Shard   |
+----------------------+-------------------+----------------------+
| Compressed Netherite |   Empty Pet Egg   | Compressed Netherite |
+----------------------+-------------------+----------------------+
|   Alpha Wolf Shard   | Leviatan Fragment |   Alpha Wolf Shard   |
+----------------------+-------------------+----------------------+

Tropical Fish Pet

 • Vylepšuje sa plávaním.
 • Efekty
  • Water Breathing 
  • ✎ Wisdom (Maximum: 10)
  • ✦ Speed (Maximum: 10)
Recept Tropical Fish Pet
+--------+--------------------+--------+
|        | Fishing Talisman I |        |
+--------+--------------------+--------+
|        |    Empty Pet Egg   |        |
+--------+--------------------+--------+
|        | Fishing Talisman I |        |
+--------+--------------------+--------+

Phoenix Pet

 • Vylepšuje sa zberaním jobs xp
 • Efekty
  • Získavanie všetkých XP v /jobs (Maximum: 100%)
 • Tento pet ide získať padnutím z Magic crate na /warp crate.

Strider Pet

 • Vylepšuje sa ťažením ancient debris. (Funguje iba ak je ancient debris prírodne vygenerované)
 • Efekty
  • Šanca (Maximum: 70%) po vykopaní ancient debris spôsobiť, že všetky ostatné ancient debris v okruhu niekoľko blockov (Maximum: 30 blockov) budú svietiť po dobu niekoľkých sekúnd (Maximum: 7s). Funguje iba ak je ancient debris prírodne vygenerované.
 • Tohto peta môžete získať tak, že zabijete Stridera pomocou Alpha Wolf Tooth meča pričom šanca na padnutie je 1%.

Ender Dragon Pet

 • Vylepšuje sa zberaním skill xp.
 • Efekty
  • Znásobuje všetky staty v /skills, Okrem ✦ Speed. (Maximum: 2x)
Recept Ender Dragon Pet
+----------------+----------------+----------------+
|   Dragon Head  |   Dragon Egg   |   Dragon Head  |
+----------------+----------------+----------------+
| Leviatan IngotEmpty Pet Egg | Leviatan Ingot |
+----------------+----------------+----------------+
| Leviatan Ingot | Leviatan Heart | Leviatan Ingot |
+----------------+----------------+----------------+

Unicorn Pet

 • Vylepšuje sa zberaním skill xp.
 • Efekty
  • Zvyšuje získavanie všetkých XP v /skills. (Maximum: 100%)
Recept Unicorn Pet
+---------------+---------------+---------------+
| Shiny Crystal | Multi Crystal | Shiny Crystal |
+---------------+---------------+---------------+
| Multi Crystal | Empty Pet Egg | Multi Crystal |
+---------------+---------------+---------------+
| Shiny Crystal | Multi Crystal | Shiny Crystal |
+---------------+---------------+---------------+

Coal Pet

 • Vylepšuje ťažením uhlia. (Len ťažením prírodne vygenerovaného uhlia)
 • Efekty
  • Zvyšuje vypadnuté uhlie z vyťažených uhľových ore.  (Maximum: 37.5% šanca, Maximálny fortune: 5)
 • Tohto peta môžete získať tak, že vyťažíte v ťažobnom svete (/tazba) prírodne vygenerované uhlie pričom budete mať na sebe Miner Armor, šanca na vypadnutie je 0.0001%.