Internet Explorer
Internet Explorer nie je podporovaný. Inovujte na modernejší prehliadač.

Wiki

Leviatan Armor

 • Základy crystal celého brnenia je: Zeta.

Efekty
 • Efekty, ktoré má každá nevylepšená časť brnenia samostatne.
 • Nezničiteľnosť
 • +15 🔥 Ferocity
 • +45 🗡 Strength
 • +10 ⚔ Attack Speed
 • +50 🛡 Defense
 • +30 ✦ Speed
 • +5% ☣ Crit Chance
 • +15 ☠ Crit Damage

 

 • Efekty, ktoré fungujú ak mate nasadené celé brnenie.
 • 3% šanca po obdržaní poškodenia získať 2🗡 Strength na 3s.

Boosted Efekty
 • Brnenie vylepšíte pomocou Leviatan Armor Booster predmetu

 

 • Efekty, ktoré má každá vylepšená časť brnenia samostatne.
 • Nezničiteľnosť
 • +25 🔥 Ferocity
 • +50 🗡 Strength
 • +15 ⚔ Attack Speed
 • +70 🛡 Defense
 • +40 ✦ Speed
 • +8% ☣ Crit Chance
 • +25 ☠ Crit Damage

 

 

 • Efekty, ktoré fungujú ak mate nasadené celé vylepšené brnenie. (Ak máte nasadené celé brnenie, ale nemáte ho celé vylepšené budú fungovať nevylepšené efekty brnenia.
 • 5% šanca po obdržaní poškodenia získať 2.5x 🗡 Strength na 4s.

Získanie
 • Tento armor ide získať vycraftením.
 • Jednotlivé časti brnenia sa vyrábajú v klasickom crafting table (Pri vyrábaní itemy usporiadajte do crafting tablu rovnako ako sú zadané u receptov)

Leviatan Helmet
+-------------------+-------------------+-------------------+
| Leviatan Ingot 2x | Leviatan Ingot 2x | Leviatan Ingot 2x |
+-------------------+-------------------+-------------------+
| Leviatan Ingot 2x |          | Leviatan Ingot 2x |
+-------------------+-------------------+-------------------+
|          |          |          |
+-------------------+-------------------+-------------------+

Leviatan Chestplate
+-------------------+-------------------+-------------------+
| Leviatan Ingot 2x |          | Leviatan Ingot 2x |
+-------------------+-------------------+-------------------+
| Leviatan Ingot 2x | Leviatan Heart | Leviatan Ingot 2x |
+-------------------+-------------------+-------------------+
| Leviatan Ingot 2x | Leviatan Ingot 2x | Leviatan Ingot 2x |
+-------------------+-------------------+-------------------+

Leviatan Leggins
+-------------------+-------------------+-------------------+
| Leviatan Ingot 2x | Leviatan Ingot 2x | Leviatan Ingot 2x |
+-------------------+-------------------+-------------------+
| Leviatan Ingot 2x |          | Leviatan Ingot 2x |
+-------------------+-------------------+-------------------+
| Leviatan Ingot 2x |          | Leviatan Ingot 2x |
+-------------------+-------------------+-------------------+

Leviatan Boots
+-------------------+-------------+-------------------+
| Leviatan Ingot 2x |       | Leviatan Ingot 2x |
+-------------------+-------------+-------------------+
| Leviatan Ingot 2x |       | Leviatan Ingot 2x |
+-------------------+-------------+-------------------+
|          |       |          |
+-------------------+-------------+-------------------+

Leviatan Armor Booster
+-------------------+-------------------+-------------------+
|          | Leviatan Ingot 2x |          |
+-------------------+-------------------+-------------------+
| Leviatan Ingot 2x | Leviatan Heart | Leviatan Ingot 2x |
+-------------------+-------------------+-------------------+
|          | Leviatan Ingot 2x |          |
+-------------------+-------------------+-------------------+