Internet Explorer
Internet Explorer nie je podporovaný. Inovujte na modernejší prehliadač.

Wiki

Landy (Ochrana Pozemku)

 • Land je zóna, ktorá po vytvorení hráčom chráni jeho majetok. Pri vytvárani landu sa určujú, ktoré chunky budú zabrané pre vytvorenie landu to znamená, že sa nevyberajú blocky, ale priamo chunky (16x16 oblasť, ktorú môžete zobraziť pomocou klávesovej skratky F3+G) ktoré budú chránene landom.
 • Každý hráč si môže vytvoriť land avšak každý rank si môže vytvoriť iný počet landov alebo si môže zabrať iný počet chunkov pre každý land v závislosti od jeho ranku. Tabuľku rozmerov/limitov nájdete nižšie.
 • Bedrock hráči majú niektoré GUI odlišné ako Java hráči.

Vytvorenie landu

 1.  Vytvoríme si land napísaním príkazu /lands create (názov landu)
 2.  Vstúpime do výberového módu pomocou príkazu /lands selection alebo zoberieme do ruky zlatú motyku.
 3.  Vyberieme oba rohy oblasti, ktorú chceme zabrať pomocou pravého a ľavého tlačitka. Ak to vyberieme správne oblasť sa označí modrými partiklami.
 4.  Napíšeme príkaz /lands claim a vybrané chunky sa nám priradia k oblasti. 
 5.  Napíšeme príkaz /lands menu pre úpravu nastavení landu.
 • Cena jednoho chunku je 500 hernej meny.
  • (Prvých 5 chunkov v každom lande je zdarma)
 • Cena vytvorenia landu je 5,000 hernej meny.
  • (Vytvorenie prvého landu je zdarma)
 • Ak si chceš rozšíriť land doporučujeme použíť príkaz /lands map a vyklikaj chunky, ktoré chceš zabrať.
 • Výška landu je automaticky od najnižšieho možného bodu až po najvyšší možný pod.
 • Land si môžete spraviť minimálne dve chunky od hranice chunku, ktorý nevlastníte.
  • (V nastavení roly ide nastaviť pre iných hráčov, aby mohli spraviť land pri hranici tvojho landu)
 • Po vytvorená landu pomocou príkazu /lands create (názov landu) sa na mieste na ktorom stojíte vytvorí tkz. Mainblock. Ak na tento block kliknete otvorí vám to menu landu. Taktiež sa nad tymto blockom zobrazujú niektoré informácie o lande.
 • Po vytvorení landu pomocou príkazu /lands create (názov landu) sa na mieste, kde práve stojíte, vytvorí takzvaný Mainblock. Ak na tento blok kliknete, otvorí sa vám menu landu. Okrem toho sa nad týmto blokom zobrazujú niektoré informácie o lande.
  • (Tento block je možné odstrániť alebo postaviť späť za poplatok 1,000 hernej meny v /lands menu -> Tvoj land ->Postaviť/Odstrániť Mainblock)

Obrázok Mainblocku v lande


Nastavovanie landu

 • Ak si chceš čokoľvek prenastaviť v určitom lande napíš príkaz /lands kde si môžeš pomocou preklikania nastaviť čo potrebuješ.
 • Pomocou príkazu /lands edit (názov landu) nastavíš land, pre ktorý budú platiť všetky nasledujúce príkazy ohľadom landov. To platí aj keď chceš zabrať novú oblasť. Ak chceš zabrať novú oblasť musíš vytvoriť nový land, nastavíš si pre tento land, aby preňho platili nasledujúce príkazy a následne môžeš zabrať oblasť pomocou návodu vyššie.

Limity/Rozmery Landov

+--------+--------------+--------------------+----------------------+---------------------+---------------------------------------+
| Rank | Počet landov | Max. veľkosť landu | Max. oblastí v lande | Max. členov v lande | V koľkých landoch môžeš byť pripojený |
+--------+--------------+--------------------+----------------------+---------------------+---------------------------------------+
| Hráč |    3   |   32 Chunkov   |    5 Oblastí   |   15 Členov   |        15 Landoch       |
+--------+--------------+--------------------+----------------------+---------------------+---------------------------------------+
| Rare |    4   |   60 Chunkov   |   10 Oblastí   |   25 Členov   |        25 Landoch       |
+--------+--------------+--------------------+----------------------+---------------------+---------------------------------------+
| Epic |    5   |   100 Chunkov  |   15 Oblastí   |   35 Členov   |        35 Landoch       |
+--------+--------------+--------------------+----------------------+---------------------+---------------------------------------+
| Mythic |    6   |   140 Chunkov  |   20 Oblastí   |   45 Členov   |        45 Landoch       |
+--------+--------------+--------------------+----------------------+---------------------+---------------------------------------+

Oprávnenie iných hráčov v lande & Roly

 • Ak chceš určitému hráčovi udeliť v tvojom lande oprávnenie na nejaké akcie musíš si ho prvé pridať do landu pomocou príkazu /lands trust (nick hráča) alebo použiješ /lands menu. Ak chceš hráča odstrániť použi príkaz /lands untrust (nick hráča). Ak je hráč pridaný do landu, môžeš mu dať pomocou /lands -> Tvoj land -> Povolenia hráčov, rolu, ktorej v /lands -> Tvoj land -> Roly, nastavíš oprávnenia.
  • (Ak udelíš hráčovi trust/povolenie/pridanie musí to prijať v /lands invites alebo v chate)
 • Ak chceš zakázať hráčovi vstup a teleportáciu do landu vykonaj príkaz /lands ban (nick hráča). Ak mu chceš vstup a teleportáciu späť povoliť napíš príkaz /lands unban (nick hráča).

Užitočne príkazy a informácie

 • /lands rename (názov landu) (nový názov) - Premenovanie landu. Premenovanie landu stojí 1,000 hernej meny.
 • /lands unclaim - Odobratie zabraného chunku z landu na ktorom stojíš.
 • /lands unstuck - Ak si sa zasekol v lande použí tento príkaz a teleportuje ťa to vedľa landu. Tento príkaz môžeš použiť raz za hodinu.
 • /lands delete (názov landu) - Zmazanie landu.
 • /lands view - Zapnutie/vypnutie vizualizácie hraníc landov pomocou partiklov.
 • /lands info (názov landu) - Zobrazenie informácií o danom lande.
 • /lands deposit (suma) - Vloženie hernej meny do banky landu.
 • /lands withdraw (suma) - Vybratie hernej meny z land banky.
 • /lands setspawn - Určenie lokácie landu kde sa teleportnete po teleportácií na land.
 • /lands list - Zoznam všetkých landov.
 • /land setowner (nick hráča) - Prevedie vlastníctvo landu na určeného hráča.

 

 • V menu landu alebo národa je možnosť sa teleportovať na spawn landu alebo v prípade národa do hlavného mesta. Cena teleportácie je 100 hernej meny. Taktiež sa ide teleportovať sa na land spawnu môžeš pomocou príkazu /lands spawn (názov landu) a do hlavného mesta národu pomocou /nation spawn (názov národa).

Oblasti

 • Oblasti sú menšie landy vo vnútri landu. Oblasti sú trojrozmerne, takže je možné určiť aj ich výšku nie ako u landov, ktoré sú od najnižšiého možného bodu po najvyšší možný bod.
 • V oblastiach môžete nastaviť iné nastavenia/povolenia hráčov, ktoré nebudú mať vplyv na celý land, len na danú oblasť.
 • Vytvoriť oblasť môžete v menu každého landu. Počet oblastí, ktoré môžete vytvoriť závisia od ranku hráča.

Národy

 • Národ je súbor landov, ktoré spolu spolupracujú. Vlastník národa môže pomocou príkazu /nations create (názov) vytvoriť land, ktorý bude hlavným mestom národa.
 • Národy môžu vyhlásiť iným národom vojnu podobne ako národ národu.

 

 • /nations - V prípade, že si v národe zobrazí sa menu národa a ak nie, zobrazí sa iná správa.
 • /nations create (názov národa) - Vytvorenie národa. Cena vytvorenia národu je 20,000 hernej meny.
 • /nations delete - Zmazanie národa.
 • /nations leave - Opustenie národa.
 • /nations rename  (nový názov) - Premenovanie národa. Premenovanie národa stojí 10,000 hernej meny.
 • /nations setcapital (názov landu) - Určenie národa ako hlavného mesta národa.
 • /nations trust (názov landu) - Pridanie landu do národa. (vlastník landu musí pozvánku prijať)
 • /nations untrust (názov landu) - Odstránenie landu z národa.
 • /nations list - Zoznam všetkých národov.

Vojna

 • Ak chcete vyhlásiť vojnu nepriateľovi, jednoducho vykonajte príkaz /wars declare (názov landu alebo národa). Ako napíšete príkaz sa otvorí ponuka, ktorá sa vás opýta na stanovenie tribútu/poplatku. Tento tribút/poplatok zaplatí nepriateľ (obranca) v prípade, že sa neskôr vzdá. Útočník sa nemôže vzdať. Po kliknutí na tlačidlo odoslať dostane nepriateľ vaše vyhlásenie vojny s informáciami, ako napríklad kedy sa vojna začne a aký tribút/poplatok ste nastavili pre prípad, že by sa chcel vzdať.
 • Po odoslaní vyhlásenia a prijatí vojny obrancami sa začne čas prípravy na vojnu. Počas tohto času má obranca čas pripraviť sa proti na nadchádzajúci boj. Príprava trvá 1 hodinu. Všetci hráči oboch krajín dostanú pravidelne oznámenie. Pomocou príkazu /wars info alebo /wars menu môžete získať informácie o nadchádzajúcej vojne.
  • (Čo sa stane, ak je hráč súčasťou viacerých landov? Ku ktorému teamu sa pripojí?
   Brániace sa krajiny sú uprednostnené a team sa vypočíta raz a zostáva rovnaký)
  • (Priami spojenci (land alebo land národa) vás budú môcť podporiť vo vašej vojne. Budú tiež viditeľní v /wars)
 • Počas vojny musíte umiestniť do nepriateľského landu capture blocky, ktorých recept nájdete v /wars. Ako položíte capture block musíte zabiť v oblasti všetkých obrancov a tak sa začne zaberať oblasť.
  • (Ak začnete zaberať oblasť zobrazí sa to aj obrancom)
 • Akonáhle skončí čas vojny vyhraje team, ktorý mal najviac bodov, za kill je 1 bod a za zabratie územia 5 bodov, za spätne zabratie územia sú 3 body dostane hernú menu z banky prehratého teamu. Ak obe teamu budú mať rovnaký počet bodov, vojna skončí remízou a nikomu nebude zobratá herná mena.
 • /wars spawn - Teleport na hranicu nepriateľa.

Prenájom & Predaj Oblastí

 • Umiestniť na prenájom ide len oblasť. Ak chcete umiestniť oblasť na prenájom položte do nej ceduľku a na ňu napíšte nasledovne:

1629b9dec0a8b5_pjfmonhkigeql.png
 

 • Do prvého riadku vždy napíšeme Lands, do druhého vždy napíšeme rent, do tretieho riadku napíšeme ako prvú hodnotu interval platby prenájmu čo znamená za aký čas musí nájomca zaplatiť do tretieho riadku ako druhú hodnotu môžeme napísať na ako dlho si maximálne môže nájomca prenajať oblasť ak to nenastavíte bude si mohol oblasť prenajímať donekonečna. Do štvrtého riadka napíšeme cenu, ktorú musí každý interval platby, ktorý sme nastavili v tretiom riadnu zaplatiť.
  • (Dĺžku určujte vo formate 5d = 5 dní, 1h = 1 hodina apod.)
 • V prípade, že si niekto prenajíma oblasť nie je možné oblasť zrušiť až do doby uplynutia nájmu.

 

 • Umiestniť na predaj ide len oblasť. Ak chcete umiestniť oblasť na predaj položte do nej ceduľku a na ňu napíšte nasledovne:

1629ba06b12cd9_igqnkjoemfplh.png
 

 • Do prvého riadku vždy napíšeme Lands a do druhého riadku sell, do tretieho riadku napíšeme predajnú cenu oblasti.

Dane

 • Dane sú poplatky, ktoré je možné nastaviť vo svojom lande/národe, aby ich hráči, ktorý sú pridaný v lande/národe museli každý deň zaplatiť.
 • Ak sú dane nastavené v lande poplatky musia platiť hráči, ktorý maju trust v lande/oblasti.
  • (Dane sa platia na chunky takže ak ma hráč oprávnenie vo väčšej oblasti musí platiť viac)
  • (Ak hráč nemá dostatok hernej meny na zaplatenie daní budú jeho oprávnenia z landu odstránené)
 • Ak sú dane nastavené v národe poplatky musia platiť vlastníci landov, ktoré sú pripojené k danému národu.
  • (Dane sa platia na chunky takže ak ma hráč väčší land musí platiť viac)
  • (Ak hráč nemá dostatok hernej meny na zaplatenie daní bude jeho land odstránený z národu)
 • Dane, ktoré musíte zaplatiť sa dozviete pomocou príkazu /land taxes.