Banlist

Hráč Admin Pred Akcia Dôvod
pred 2 dňami Temp Ban Active Cheats Detected (Anticheat)
pred 3 dňami Temp Ban Expired Cheats Detected (Anticheat)
pred 5 dňami Kick test